Rutan

Rutan är Glasbranschföreningens medlemstidning.

Ni har genom tidningen en unik möjlighet att nå branschens ca 700 medlemsföretag. Medlemsföretagen är verksamma inom glasmästeri, bilglasmästeri, glas- och metallentreprenad och konstinramning. Ungefär 80 procent av alla företag i glasbranschen är idag medlemmar i Glasbranschföreningen.

Tidningen utkommer 4 gånger per år och håller företagen uppdaterade på vad som sker i branschen. Rutan är välkänd och välläst enligt senaste läsarundersökningen, där hela 98 procent uppgav att de känner till tidningen som oftast läses av hela personalen på företaget.

Den ska genom ett riktat och varierat informationsutbud skapa engagemang, förståelse, inspiration och branschgemenskap för medlemsföretagen att utvecklas och bli framgångsrika med stärkt konkurrenskraft.

Upplaga: 800 ex
Antal nummer/år: 4 utgåvor
Målgrupp: Samtliga medlemsföretag i GBF.


Swedental 2023

Stockholm Hundmässa 2023

Dialäsens Chefsdagar 2023

Biblioteksdagarna 2024

Advokaten

Edition'22

MäklarVärlden

Brandsäkert

Insikt

GLAS

Rutan

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Allt om Diabetes

Reflex

Auris

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Hem & Hyra

Vårt Malmö

maklarvarlden.se

dialasen.com

advokaten.se

fysioterapi.se

Arbetsterapeuterna.se

Skolledaren.se

Caravan.se

Biblioteksbladet.se

Friluftsframjandet.se

Gjuteriet.se

Tandläkartidningen.se

Swedental 2023

Stockholm Hundmässa 2023

Dialäsens Chefsdagar 2023

Biblioteksdagarna 2024

Advokaten

Edition'22

MäklarVärlden

Brandsäkert

Insikt

GLAS

Rutan

Gjuteriet

Situation STHLM

Skolledaren

Biblioteksbladet

Caravan

Friluftsliv

Fysioterapi

Arbetsterapeuten

Tandläkartidningen

Dialäsen

Allt om Diabetes

Reflex

Auris

Status

Reumatikervärlden

Hemma i HSB Göteborg

Hem & Hyra

Vårt Malmö