GLAS

Glasbranschens egen tidning

Glasbranschföreningens tidning, GLAS, är det enda magasinet i Sverige som kontinuerligt bevakar, informerar och inspirerar om produkter, företag och objekt i glasbranschen. Tidningen följer och speglar fortlöpande utvecklingen i denna kreativa och expansiva bransch. En bransch som präglas av seriösa företag med attraktiva produkter och tjänster. En bransch där teknikutvecklingen accelererar snabbt och där nya multifunktionella produkter uppfyller krav på såväl komfort och arkitektur, som energi och säkerhet.

Innehållet i GLAS ska ge kunskap och inspiration till arkitekter, fastighetsägare, byggföretag, projektörer, glas- och metallentreprenörer, glasmästare, bilglasmästare, konstinramare med flera. Genom GLAS håller man sig uppdaterad på aktuella projekt, profiler, produkter, och leverantörer i Norden. GLAS utkommer med fyra nummer om året. Tidningen når idag ut till cirka 20 000 läsare.

Upplaga: 4 200 ex (TS 2017)
Antal utgåvor per år: 4
Målgrupp: Arkitekter, glas- och metallentreprenörer, glas- och bilglasmästare, fastighetsägare, byggherrar, upphandlare och konsulter.


Reflex

Arbetsterapeuten

Motor

Baka

Caravan

Cykla

Advokaten

Situation STHLM

Allt om tidskrifter

Friluftsliv

Hemma i HSB Göteborg

Hem & Hyra

Magasin Måltid

Restaurangvärlden

Välkommen till Ullared

SEB Value

Insikt

Professionellt Styrelsearbete

Aktuell Säkerhet

Sveaskog

GLAS

MäklarVärlden

Skolledaren

Fysioterapi

VeterinärMagazinet

Dialäsen

Allt om Diabetes

Vårt Malmö

Auris

Travhästen

Studie- och högskolejournalen

Biblioteksbladet

maklarvarlden.se

dialasen.com

restaurangvarlden.se

magasinmaltid.se

veterinarmagazinet.se

advokaten.se

gbf.se

aktuellsakerhet.se

fysioterapi.se

skolledarna.se

cykla.se och vatternrundan.se

Caravan.se

Friluftsframjandet.se

Motormännens nyhetsbrev

Reflex

Arbetsterapeuten

Motor

Baka

Cykla

Caravan

Advokaten

Situation STHLM

Allt om tidskrifter

Friluftsliv

Hemma i HSB Göteborg

Hem & Hyra

Magasin Måltid

Restaurangvärlden

Välkommen till Ullared

SEB Value

Insikt

Professionellt Styrelsearbete

Aktuell Säkerhet

Sveaskog

GLAS

MäklarVärlden

Skolledaren

Fysioterapi

VeterinärMagazinet

Dialäsen

Allt om Diabetes

Vårt Malmö

Auris

Travhästen

Studie- och högskolejournalen

Biblioteksbladet

Motormännens nyhetsbrev