Friluftsliv

Friluftsliv är ett av Sveriges största magasin om friluftsliv, äventyr och resor. Magasinet är en medlemsförmån för medlemmar av Friluftsfrämjandet och kommer i din brevlåda fyra gånger per år, sprängfyllt med spännande artiklar, notiser och kunskap.

Här får du nyheter, tips om nya böcker, kartor och friluftsprylar, resultat av produkttester, guider till äventyr från norr till söder – mestadels från Sverige, men även från andra länder. Friluftsliv skriver också om praktiska saker som hur du använder kompassen, vallar skidor och sköter dina friluftsprylar.

Tidningen vänder sig till en bred men ändå unik målgrupp. Lika många kvinnor som män läser tidningen. Bland läsarna finns många familjer med barn i förskole- och skolåldern samt många aktiva seniorer. Gemensamt för Friluftslivs läsare är att de älskar friluftsliv och är aktiva i naturen. De är också nyfikna och miljöintresserade, gillar nya prylar och är ofta flitiga resenärer, både i Sverige och utomlands. Läsarna utgör en resursstark målgrupp som är intresserade av både spännande och bekvämt friluftsliv.

Friluftsfrämjandet driver även över 200 I Ur och Skur-skolor med tusentals barn i förskola, skola och fritids, plus en rad barngrupper som vänder sig till alla åldrar, från föräldrar med nyfödda till unga vuxna. Därmed skriver Friluftsliv en hel del om barn, utepedagogik och snuddar vid politiken omkring detta.

Upplaga: 31 000 (TS 2016) (Nr 3 har en upplaga på 45 000 ex)
Läsare: 72 000 (Orvesto 2017:1)
Antal utgåvor per år: 4
Målgrupp: Medlemmar i Friluftsfrämjandet samt företag i branschen, sportbutiker och leverantörer. Finns också på biblioteken.
Friluftslivs nyhetsbrev: Utkommer 1 gång per månad och når 35 000 st mottagare.


Baka

Caravan

Cykla

Entreprenör

Advokaten

Situation STHLM

Allt om tidskrifter

Friluftsliv

Hemma i HSB

HSB Uppdraget

Hem & Hyra

Magasin Måltid

Svenska Måltider

Restaurangvärlden

Ulla

Välkommen till Ullared

UnderBARA BARN

Value

Insikt

Professionellt Styrelsearbete

Aktuell Säkerhet

Sveaskog

GLAS

MäklarVärlden

Skolledaren

Fysioterapi

VeterinärMagazinet

Dialäsen

Njurfunk

Allt om Diabetes

Vårt Malmö

Auris

Biblioteksbladet

maklarvarlden.se

dialasen.com

restaurangvarlden.se

magasinmaltid.se

veterinarmagazinet.se

advokaten.se

gbf.se

aktuellsakerhet.se

fysioterapi.se

skolledarna.se

svenskamaltider.se

Cykla.se

Baka

Cykla

Caravan

Entreprenör

Advokaten

Situation STHLM

Allt om tidskrifter

Friluftsliv

Hemma i HSB

HSB Uppdraget

Hem & Hyra

Magasin Måltid

Svenska Måltider

Restaurangvärlden

Ulla

Välkommen till Ullared

UnderBARA BARN

Value

Insikt

Professionellt Styrelsearbete

Aktuell Säkerhet

Sveaskog

GLAS

MäklarVärlden

Skolledaren

Fysioterapi

VeterinärMagazinet

Dialäsen

Njurfunk

Allt om Diabetes

Vårt Malmö

Auris

Biblioteksbladet