Njurfunk

Njurfunk utkommer med fyra nummer per år och distribueras till medlemmar i Njurförbundet, prenumeranter inom hälso- och sjukvården och nyckelpersoner inom njurvården och till myndigheter.
Njurfunk kommer fortsatt att vara den tidning där ni når personer berörda av njursjukdom och de medicin- och hälsofrågor som hör därtill.
Er annons i Njurfunk innebär också ett mycket viktigt stöd till Njurförbundet i arbetet för att skapa bättre livsvillkor för människor med njursjukdom.

Upplaga: 4 800 ex
Antal utgåvor per år: 4
Målgrupp: Medlemmar i Njurförbundet, prenumeranter inom hälso- och sjukvården samt nyckelpersoner inom njursjukvården och till myndigheter


Baka

Caravan

Cykla

Entreprenör

Advokaten

Situation STHLM

Allt om tidskrifter

Friluftsliv

Hemma i HSB

HSB Uppdraget

Hem & Hyra

Magasin Måltid

Svenska Måltider

Restaurangvärlden

Ulla

Välkommen till Ullared

UnderBARA BARN

Value

Insikt

Professionellt Styrelsearbete

Aktuell Säkerhet

Sveaskog

GLAS

MäklarVärlden

Skolledaren

Fysioterapi

VeterinärMagazinet

Dialäsen

Njurfunk

Allt om Diabetes

Vårt Malmö

Auris

Biblioteksbladet

maklarvarlden.se

dialasen.com

restaurangvarlden.se

magasinmaltid.se

veterinarmagazinet.se

advokaten.se

gbf.se

aktuellsakerhet.se

fysioterapi.se

skolledarna.se

svenskamaltider.se

Cykla.se

Baka

Cykla

Caravan

Entreprenör

Advokaten

Situation STHLM

Allt om tidskrifter

Friluftsliv

Hemma i HSB

HSB Uppdraget

Hem & Hyra

Magasin Måltid

Svenska Måltider

Restaurangvärlden

Ulla

Välkommen till Ullared

UnderBARA BARN

Value

Insikt

Professionellt Styrelsearbete

Aktuell Säkerhet

Sveaskog

GLAS

MäklarVärlden

Skolledaren

Fysioterapi

VeterinärMagazinet

Dialäsen

Njurfunk

Allt om Diabetes

Vårt Malmö

Auris

Biblioteksbladet